ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคม

กรุณาส่งแบบตอบรับไปที่ LINE @airhedthailand

สมาคมวิจัยและพัฒนาอุดมศึกษา

55/33 ม.เมืองทองธานีโครงการ 5 ซอย 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 096 821 4567 โทรสาร 02 503 2630