ติดต่อเรา

สมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิจิตรภาคียสถาน

55/33 ม.เมืองทองธานีโครงการ 5 ซอย 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 096 821 4567 โทรสาร 02 503 2630